เลือกสินค้า
ประเภทสินค้า
รถเพื่อการเกษตร

รถขุด

แรงม้า

ต่ำสุด: 0 สูงสุด: 2,500,000

คำสำคัญ

อื่นๆ

อื่นๆ โดรนการเกษตร DJI รุ่น T10 นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยสยามคูโบต้า

เป็นเจ้าของโดรนการเกษตร DJI รุ่น T10 ด้วยข้อเสนอพิเศษ

T10 Package A (Battery 2 ก้อน) ราคาเริ่มต้น 230,000 บาท

T10 Package B (Battery 4 ก้อน) ราคาเริ่มต้น 280,000 บาท

อื่นๆ โดรนการเกษตร DJI รุ่น T30 นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยสยามคูโบต้า

เป็นเจ้าของโดรนการเกษตร DJI รุ่น T30 ด้วยข้อเสนอพิเศษ

T30 Package A (Battery 2 ก้อน) ราคาเริ่มต้น 390,000 บาท

T30 Package B (Battery 4 ก้อน) ราคาเริ่มต้น 502,000 บาท

โดรนการเกษตร DJI รุ่น T10 นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยสยามคูโบต้า
โดรนการเกษตร DJI รุ่น T30 นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยสยามคูโบต้า

โดรนการเกษตร

ปัจจุบัน เกษตรกรไทยมีการนำเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาใช้งานกับการเพาะปลูกพืช ในขั้นตอนต่างๆเพิ่มมากขึ้น เช่น การเพาะปลูก การเตรียมดิน การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว รวมไปถึงการขนส่งผลผลิต อย่างไรก็ตาม  ในขั้นตอนการบำรุงรักษา ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่นำไปสู่การได้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่ดี ยังคงใช้แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่

หากกล่าวถึงเครื่องจักรที่เกษตรกรนำมาใช้ในขั้นตอนการบำรุงรักษา  เมื่อก่อนคนส่วนใหญ่คงนึกถึงคนแบกกระเป๋าสะพายหลังฉีดยาหรือรถแทรกเตอร์ติดถังพ่นยา  แต่ในช่วง 1-2 ปีให้หลังนี้ เราคงได้เห็นการนำ “โดรน” มาใช้เพื่อการเกษตรมากขึ้น ซึ่งหน่วยงานทางรัฐบาลเองได้ส่งเสริมการนำนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพื่อการเกษตร ในโครงการเกษตรยุคใหม่ 4.0

สำหรับโดรนเพื่อการเกษตรนั้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและยังส่งผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกรในหลาย ๆ เรื่อง ดังนี้

  1. ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
  2. คุณภาพในการฉีดพ่นสารมีความสม่ำเสมอ ทั่วถึง
  3. ไม่ทำลายพื้นนาหรือท้องไร่ เนื่องจากโดรนบินเหนือพืชที่เพาะปลูก
  4. ขนาดกะทัดรัด เหมาะสมในการขนย้ายไปยังแปลงการเกษตร
  5. สามารถใช้สร้างรายได้จากการรับจ้างทางการเกษตรได้
  6. สุขภาพร่างกายของผู้ใช้งานห่างไกลจากสารพิษเมื่อเทียบกับวิธีการอื่น

ประเภทของโดรน

โดรนแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทตามลักษณะการทำงาน ดังต่อไปนี้

  1. Multirotor เป็นโดรนที่ใช้งานทั่วไป มีลักษณะ คล่องแคล่ว ไม่ต้องใช้รันเวย์ในการบินขึ้นและลงจอด ซึ่งโดรนการเกษตรอยู่ในกลุ่มของโดรนประเภทนี้
  2. Fixed-wing drones เป็นโดรนที่มีความเร็วและสามารถบินได้นานกว่าโดรนประเภทแรก จึงเหมาะแก่การสำรวจพื้นที่ขนาดกว้าง แต่จำเป็นต้องมีรันเวย์ในการบินขึ้นและลงจอด
  3.  Hybrid model (tilt-wing) เป็นโดรนประเภทที่พบได้ค่อนข้างยาก มีความเร็วและความสูงในการบินมากกว่า 2 แบบแรก ไม่ต้องใช้รันเวย์ในการบินขึ้นและลงจอด
อื่นๆ
โดรนการเกษตร DJI รุ่น T30 นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยสยามคูโบต้า
อื่นๆ
โดรนการเกษตร DJI รุ่น T10 นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยสยามคูโบต้า
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ติดต่อเรา
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(สำนักงานใหญ่/โรงงานนวนคร)
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2909-0300
โทรสาร : 0-2909-1698
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี)
700/867 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 0-3818-5130
ข้อเสนอ 1/3
ข้อเสนอ 2/3
ข้อเสนอ 3/3