สยามคูโบต้า จับมือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

07 March 2019

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) นำโดยนายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และ นางชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   ลงนามความร่วมมือ “โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” มุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เติบโต สมดุล และยั่งยืน โดยเริ่มเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มสมาชิกเกษตรกร  ในโครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า (SKCE) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชผลทางการเกษตร สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

แกลลอรี่
SIAM KUBOTA Corporation Co., Ltd.
Copyright (c) 2017 SIAM KUBOTA Corporation. All Rights Reserved.
FAQ
Terms of Use
Social Media Policy
Privacy Policy
ติดต่อเรา
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(สำนักงานใหญ่/โรงงานนวนคร)
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2909-0300
โทรสาร : 0-2909-1698
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี)
700/867 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 0-3818-5130
ข้อเสนอ 1/3
ข้อเสนอ 2/3
ข้อเสนอ 3/3