สยามคูโบต้า จับมือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

07 March 2019

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) นำโดยนายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และ นางชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   ลงนามความร่วมมือ “โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” มุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เติบโต สมดุล และยั่งยืน โดยเริ่มเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มสมาชิกเกษตรกร  ในโครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า (SKCE) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชผลทางการเกษตร สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

แกลลอรี่
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
FAQ
Terms of Use
Social Media Policy
Privacy Policy
ติดต่อเรา
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(สำนักงานใหญ่/โรงงานนวนคร)
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2909-0300
โทรสาร : 0-2909-1698
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี)
700/867 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 0-3818-5130
ข้อเสนอ 1/3
ข้อเสนอ 2/3
ข้อเสนอ 3/3