KUBOTA Sharing The Future (Cambodia)

15 February 2019

KUBOTA (Cambodia) Co., Ltd. จัดโครงการ “KUBOTA Sharing The Future” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มอบกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ขาดแคลน จำนวน 20,000 ชุด มูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคมและสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่น้องๆ ได้มีกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียนใช้ นับเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับน้องๆ ได้อย่างเต็มที่  โดยมีพิธีมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ณ จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา

 

แกลลอรี่
SIAM KUBOTA Corporation Co., Ltd.
Copyright (c) 2017 SIAM KUBOTA Corporation. All Rights Reserved.
FAQ
Terms of Use
Social Media Policy
Privacy Policy
ติดต่อเรา
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(สำนักงานใหญ่/โรงงานนวนคร)
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2909-0300
โทรสาร : 0-2909-1698
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี)
700/867 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 0-3818-5130
ข้อเสนอ 1/3
ข้อเสนอ 2/3
ข้อเสนอ 3/3