สมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร
Government & Legal Affairs Officer

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

  • งานพิจารณาและร่างสัญญาต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น สัญญางานบริการ สัญญาก่อสร้างป้าย สัญญาขนส่ง เป็นต้น
  • การขออนุญาตนำผู้เชี่ยวชาญเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย เช่น การทำวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน รายงานตัว 90 วัน เป็นต้น
  • งานใบอนุญาต การขอรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตขนส่งของเสียออกนอกบริเวณโรงงาน 
  • ประสานงานการขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
  • ติดตามและปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดล้อม ISO 14000  ISO 9001 และ OHSAS 18001
  • ประสานงานกับบริษัทในเครือในต่างประเทศ"

คุณสมบัติ (Qualification)

  • Bachelor degree in Law with at least GPA.of 2.70.
  • Good command of English ( TOEIC Score 550 upward )
  • Good command of computer skill
  • Good personality and have the skills to build good relationships with others

สถานที่ทำงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

บริษัท

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
FAQ
Terms of Use
Social Media Policy
Privacy Policy
ติดต่อเรา
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(สำนักงานใหญ่/โรงงานนวนคร)
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2909-0300
โทรสาร : 0-2909-1698
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด แผนที่
(โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี)
700/867 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 0-3818-5130
ข้อเสนอ 1/3
ข้อเสนอ 2/3
ข้อเสนอ 3/3